Till innehåll på sidan

Behörighet för att begära VMA

Nya VMA-lagen har skärpt behörigheterna för vilka som direkt får begära ett VMA.

Nya VMA-lagen anger att det är endast regeringen och myndigheter som får begära ett VMA. MSB har rätt att besluta att vilka andra utöver dessa som även ska ha rätt att begära ett VMA. Detta är till exempel kärnkraftverken, SOS Alarm samt vissa privata aktörer.

För regioner och kommuner finns det mer information om hur man kan fördela behörigheter på SKR:s webbplatsDe privata aktörer som inte direkt får begära ett VMA kan kontakta kommunens räddningstjänst och be den begära ett VMA. Om en händelse inträffat, som gör att ett VMA behöver begäras, är i de allra flesta fall redan räddningstjänsten på plats och begär i så fall ett VMA.

Meddelandets innehåll

Behörig person som begär ett meddelande ansvarar för att det är korrekt. Meddelandet utformas i samråd med Sveriges Radios sändningsledning.

Det bör innehålla kort och saklig information om

  • vilket område som berörs,
  • vad som hänt eller som kan hända,
  • vad som utgör det akuta hotet mot liv, hälsa, egendom och/eller miljö,
  • anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig,
  • vad allmänheten kan göra för att eventuellt underlätta räddningsarbetet.

Senast granskad: 24 april 2024

Till toppen av sidan