Till innehåll på sidan

Arbetsgrupp naturolyckor

MSB bildade 2017 en arbetsgrupp med syftet att förbättra samordningen av arbetet med att förebygga, mildra effekterna av och öka förmågan att hantera naturolyckor och naturhändelser i Sverige. I arbetsgruppen deltar 15 myndigheter, SKR samt länsstyrelserepresentanter.

Arbetsgruppen tar årligen fram en gemensam aktivitetsplan. Syftet med aktivitetsplanen är att prioritera och samordna det myndighetsgemensamma arbetet för att göra Sverige mindre sårbart för allvarliga naturolyckor och naturhändelser i nuvarande klimat och vid ett klimat i förändring.

Aktivitetsplan 2024

Deltagare i arbetsgruppen

 • Boverket
 • Jordbruksverket
 • Lantmäteriet
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • MSB
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Skogsstyrelsen
 • SMHI
 • Statens geotekniska institut
 • Svenska Kraftnät
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Trafikverket

Senast granskad: 23 februari 2024

Till toppen av sidan