Till innehåll på sidan

Gemensamma grunder – ramverk för samverkan och ledning

Gemensamma grunder är ett aktörsgemensamt ramverk för samverkan och ledning. Innehållet i ramverket ska göra det enklare att samverka med varandra, dela lägesbilder, samt att åstadkomma gemensam inriktning och samordning inför och under samhällsstörningar vid fredstida kriser och höjd beredskap.

Ramverkets innehåll riktar sig till alla aktörer som har ett ansvar för eller som bidrar till att hantera samhällsstörningar. Med aktörer menas offentliga, privata och ideella organisationer. Det kan vara kommuner, regioner, myndigheter, frivilliga organisationer eller företag.

Vad är Ramverket?

Guide till ramverket

Ta del av guiden för att få en beskrivning av vad ramverket är och hur du kan läsa det. Den innehåller även beskrivningar av varje nivå i ramverket:

  • Vad handlar nivån om?
  • Vilka leveranser finns just nu?
  • Vilka leveranser planeras att finnas inom nivån i slutet av 2024?

Frågor och svar om ramverket

Vidareutvecklingen fortsätter – hjälp oss!

Öppen remiss 12 juni till den 6 september 2024

Arbetet med att vidareutveckla Ramverket Gemensamma grunder är nu inne på sista året. Vi vill vara inkluderande och släpper produkter löpande så att ni användare kan bidra med era tankar och kommentarer på det som utvecklas.

Nu är det dags för alla användare att tycka till om utkasten på nya leveranser under en sista period med öppen remiss. De leveranser som är på öppen remiss denna gång finns listade i dokumentet om hur du lämnar synpunkter samt har en orange ruta i inledningen. Använd kommentarsmallen i länken nedan för att lämna dina synpunkter.

Läs om hur du kan lämna synpunkter

Kommentarsmall för att lämna synpunkter

Läs mer om vidareutvecklingen av gemensamma grunder

Ursäkta röran - vi bygger om

En central del i vidareutvecklingen av gemensamma grunder är att omhänderta det material som har tagits fram mellan 2012-2022. Den pågående vidareutvecklingen handlar om att förädla och bygga vidare på den grund som redan finns.

Under tiden som vidareutvecklingen pågår finner du gammalt material här nedan samt en text om vilka delar från det vi arbetar med just nu.

Välkommen till Ramverksdagen den 20 november

Vi bjuder in till en heldag om ramverket den 20 november i Karlstad. Under dagen fördjupar vi oss i ramverkets innehåll och hur vi använder det för effektiv hantering av samhällsstörningar i fredstid och under höjd beredskap.

Anmäl er här:

Anmälningssida för externa deltagare

Anmälningssida för deltagare i GGV-projektet

Ta gärna del av inbjudan och sprid den till intresserade inom ert nätverk

Senast granskad: 12 juni 2024

Till toppen av sidan