Till innehåll på sidan

Saneringsenhet

Varje räddningstjänst oavsett storlek ansvarar för livräddande personsanering. Vid allvarliga händelser kan MSB:s saneringsenhet stärka förmågan.

Hur resursen efterfrågas

Vid behov av resursen, kontakta SOS för vidarekoppling till insatsledning på respektive räddningstjänst:

  • Räddningstjänsten Piteå
  • Brandkåren Attunda
  • Räddningstjänsten Storgöteborg
  • Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Saneringsenheterna kan bistå med sanering av insatspersonal, livräddande personsanering och sanering av materiel som används under insats. De nationella saneringsenheterna ska kunna utföra sanering av kemikalier och kemiska stridsmedel samt ha förmåga att utföra saneringskontroll efter händelser med kemikalier och joniserande strålning.
 
Enheterna har också vissa indikeringsinstrument som främst är till för den egna säkerheten. De har även förmågan att kunna göra en korrekt bedömning av var en saneringsplats ska upprättas samt kunna avgöra om denna under insatsens gång behöver flyttas.

Kostnader

Kostnad för insats, dock ej kostnader för materiel, betalas av den aktör som efterfrågar hjälp.

Senast granskad: 3 oktober 2022

Till toppen av sidan