Till innehåll på sidan

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB311
ISBN-nummer
978-91-7383-160-4
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
44 s. : ill.
Pris
0 kronor
Dricksvatten utgör samhällets
viktigaste livsmedel. Produktion och distribution av
dricksvatten är i hög grad beroende av en
vidmakthållen funktionalitet hos industriella
informations- och styrsystem (s.k. SCADA-system)
vilka styr, kontrollerar och övervakar den fysiska
processen. När dricksvattenförsörjningen inte
fungerar kan konsekvenserna för samhället bli
allvarliga. Därmed utgör störningar i SCADA-system
indirekt en potentiell säkerhetsrisk för samhället.
Denna rapport bygger på en undersökning av hur
informationssäkerhetsarbetet relaterat till
SCADA-system bedrivs inom svensk
dricksvattenförsörjning. Kartläggningen, vilken
utfördes under 2009, bygger på en enkät som
distribuerades till Svenskt Vattens medlemmar.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan