Till innehåll på sidan

Säkerhet i vägtrafikmiljö : vägledning

Säkerhet i vägtrafikmiljö : vägledning

Detaljer

Säkerhet i vägtrafikmiljö : vägledning
Publikationsnummer
MSB1078
ISBN-nummer
978-91-7383-980-8
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
74 s. : ill.
Pris
0 kronor
Denna vägledning redovisar resultatet av ett gemensamt projekt mellan myndigheter och branschorganisationer med anledning av ett antal allvarliga olyckor med dödlig utgång som drabbat räddningstjänstpersonal i vägtrafikmiljö. Det finns ett antal perspektiv och lärdomar som är unika för just dessa händelser men merparten av de erfarenheter som vi kunnat identifiera är vardagliga händelser i vägtrafikmiljö och dessa har nu sammanställts för att skapa denna vägledning. I denna utgåva har avsnittet om hantering av vajerräcken skrivits om. Det baseras på erfarenheter från inträffade händelser, beprövad erfarenhet från handhavande vid nedläggning av vajerräcken samt på simuleringar och fullskaletest för kapning av vajerräcke som genomförts inom projektets ram. Det har även tillkommit ett nytt avsnitt som grundligt går igenom vad som är viktigt att tänka på avseende trafikdirigering vid en skadeplats i de fall polisen inte har möjlighet att utföra detta. Avsnittet om eftersöksjägare har tagits bort. Denna version är tillgänglighetsanpassad och anpassad till MSB:s grafiska profil. I övrigt är innehållet detsamma som i föregående version.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 20 februari 2020

Till toppen av sidan