Till innehåll på sidan

Om MSB på meänkieli

Virastolla, yhtheiskuntasuojale ja peretskaapile, MSB, oon vastuu ette tukea yhtheiskunnan peretskaappia onnettomuuksille, kriisile ja soan seurauksille. Meitä johtaa jeneraalitirehtööri jonka hallitus oon valiko-inu. Meitä oon suunile 1200 työläistä Karlstadissa, Kristinehamnissa, Stokholmissa, Sandössä, Re-vingessä ja Rosersbergissä.

Net kysymykset jonka kansa MSB erityisesti tekkee töitä oon pelastuspalvelua, onnettomuusestävvää työtä, kriisiperetskaappia, siviliä puolustusta, syyperiturvaa ja ette varmistaa komynikasuunia. Met hant-teeraama kansa kriisiä jokka tapahtuvat ja järjestämmä kansanvälisiä toimia. MSB:lä oon peretskaappi ympäri vuorokauen, ympäri vuen ette saattaa toimia jos jotaki tapahtuu täälä kotona elikkä mailmala.

Met olema riippuvaiset toisista ette onnistua meän tehtävän kansa - kunnat, maakäräjät, lääninhallitukset, virastot, organisasuunit, yksityiset ihmiset - kaikila oon heän vastuu ja met ohjaama ja tuema sielä missä tarve vaatii. Sen met tehemä koulutuksen, harjottelun, neuvonantamisen, säänöitten ja rahalisen tuen kautta.

MSB:lä oon fuukkys ette vähentää riskiä ja haavottumisia yhtheiskunnassa. Sen takia met kartotamma mitä saattaa tapahtua ja suunittelemma ette välttää sitä. Met kehitämmä, vahvistamma, yhistämmä ja annama suuntaa yhtheiskunnan kyvyle ette hantteerata sitä joka kuitenki tapahtuu. Sen tarpheelisen ylhe-iskuvan met saama muun muassa ottamalla esile kootut kansaliset tilanekuvat. Joskus tarttee lisättyä va-hvistusta niinku helikopteritukea elikkä ekspärttitukea. Silloin MSB:lä oon useampia erin sorttisia va-hvistusresyrsiä ja niilä oon kansa materiaalia ja henkiläkuntaa.

MSB:lä oon kansa toimia mailmassa ette pelastaa elämää ja helpottaa kärsimistä kriisi- ja sotakärsivissä maissa ja ette kehittää muitten maitten kykyä ette estää kriisiä.

Ko tapahtuma koskee monta niin komynikasuuni oon tärkeä. Met yritämmä saaja yhtheyttä niin monen kansa ko maholista relevantila informasuunila komyniseeraamalla monen webbipaikan ja sosiaalitten meetioitten kautta ja olla saatavat meetioile. Meilä oon kansa verkosto muitten virastoitten kansa jossako met yhistämmä meän ilmotukset.
Onnettomuuksitten ja kriisitten jälkhiin se oon tärkeätä ottaa tiethoon mitä oon tapahtunnu, ja oppia siittä. Tutkimus, statistiikka ja arvioinit oon esimkerkkiä kunka MSB tekkee sitä.

Senast granskad: 21 mars 2024

Till toppen av sidan