Till innehåll på sidan

Förmåga: Kompetensutveckla befintliga deltidsbrandmän

Kompetensutveckling är viktigt inom alla yrken och detta gäller även deltidsbrandmännen. I takt med att samhället utvecklas inträffar nya typer av olyckor som kräver att räddningstjänsten tillämpar nya metoder.
Utbildning och övningar genomförs till största delen lokalt med egna instruktörer. I vissa fall genomförs övningen på ett övningsfält i den egna organisationen alternativt i samverkan med en annan organisation.

De här förutsättningar är viktiga för att kompetensutveckla befintliga deltidsbrandmän. 

Övningarna håller hög kvalitet och övningsledarna är engagerade

Övningsverksamheten genomförs på ett sådant sätt att deltidsbrandmännen känner sig väl förberedda inför olika typer av insatser.

Möjligheterna till individuell kompetensutveckling är goda

För de brandmän som är intresserade finns det möjligheter att öka sina kunskaper inom området och på detta sätt bibehålla intresset för yrket.

Det finns en hög flexibilitet utifrån lokala förutsättningar

Hänsyn tas till brandmännens lokala förutsättningar vid planering av övningar och annan kompetensutveckling.

De andra förmågorna

Läs mer om de andra förmågorna. 

Senast granskad: 20 december 2023

Till toppen av sidan