Till innehåll på sidan

Klara lärare - undervisa om din och samhällets beredskap

Klara lärare innehåller lektionsidéer på temat beredskap för kris och krig. Upplägget kopplar till högstadiets och gymnasiets läroplaner samt till ljuddramat och novellen Klara, färdiga.

För att stödja lärare att arbeta med viktiga moment i kursplanen utifrån temat beredskap för kris och krig har MSB tagit fram lärarstödet Klara lärare. Det utgår från ljuddramat och novellen Klara, färdiga som för andra året i rad skickas ut till landets 16-åringar i oktober. 

Lektionsinnehåll - skaffa kriskoll med dina elever

Lärarstödet består av en mängd innehållsidéer för lektioner i olika ämnen och av material du kan beställa till din klass. Lärarstödet ger möjlighet att teoretisera praktiska ämnen och göra praktik av teoretiska ämnen.

Bild

Hem- och konsumentkunskap

Idrott och hälsa

Samhällskunskap

Svenska

En temadag

Kom igång – lyssna på lärarpodden Klara lärare

I podden Klara lärare samtalar ämneslärare med en krisexpert på MSB om hur du kan arbeta med materialet i skolan, vilka frågor som kan tänkas dyka upp och fakta kring beredskap och totalförsvarsplikt. 

13 minuter kickstart

Podden Klara lärare finns där poddar finns. Få tips på hur du kan jobba i klassrummet.

Beställ eller ladda ner material

Beställ en gratis uppsättning med fyra diskussionsdukar och 15 böcker, i en praktisk tygpåse. Materialet går också att ladda ner. 

Avsnittsbeskrivningar för ljuddramat Klara, färdiga

Ljuddramat är skapat för ungdomar för att på ett underhållande sätt förmedla till dem att vi alla behöver hjälpas åt vid en kris och att vi behöver vara förberedda. I ljuddramat får vi får följa en grupp ungdomar i en situation där samhället utsätts för stora påfrestningar som påverkar dem på olika sätt.

Till varje avsnitt av ljuddramat finns ett eftersnack där en krisexpert från MSB kommer med användbara tips och diskuterar med skådespelarna Beri Gerwise och Malte Gårdinger. Avsnitten är cirka 8 minuter långa, eftersnacken är cirka 4 minuter.

Ljuddramat Klara, färdiga

Till sajten Klara, färdiga med quiz, novell och ljuddrama för landets alla 16-åringar

 • Om alla avsnitt

  Avsnitt 1: ”Om ni lyssnar på det här är jag död" 
  Sårbarheter i samhället, att betala när banksystemen ligger nere och olika egenskaper som behövs i en kris.

  Avsnitt 2: ”Jag tror jag blödit genom jackan” 
  Första hjälpen, hur samhället fungerar i en kris, att ha vatten när det är slut i kranarna och annan hemberedskap.

  Avsnitt 3: ”Kan vi snälla bara vara tysta” 
  Källkritik, vikten av samarbete och om att höja lägstanivån i hemberedskapen.

  Avsnitt 4: ” Vad det än är ska jag slå ihjäl det” 
  Laga mat utan el och vatten, kommunens ansvar för vattenförsörjning i kris och om att få bättre kriskoll.

  Avsnitt 5: ”Ingen brinner upp. Inte än” 
  Konspirationsteorier, civilkurage och totalförsvar. 

Ljud eller text för ökad tillgänglighet

Ljuddramat finns också som novell; digitalt och som en minipocket. I materialet du kan beställa ingår det en uppsättning minipockets. På sajten Klara, färdiga finns novellen tillsammans med en transkribering av ljuddramats eftersnack.

Svar på frågor som du kan få från dina elever

 • Vad har krisberedskap med 16-åringar att göra?

  Alla svenska medborgare och stadigvarande boende i Sverige mellan 16 och 70 år om fattas av totalförsvarsplikt. Den består av tre delar; värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt. Med den allmänna tjänsteplikten kan du bli skyldig att hjälpa till med sådant som behövs i samhället. Det kan handla om att visa vägen, dela ut vatten, mat eller information.

 • MSB och landets 16-åringar

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB går ut med budskapet “Klara, färdiga” till Sveriges 16-åringar för att påminna om vikten av kriskoll och informera om hur vi alla är en del av Sveriges beredskap. Det gör vi som resultat av ett uppdrag från regeringen som vi fick 2021. Uppdraget går ut på att utbilda 16-åringar i krisberedskap och civilt försvar.

  Skälen till uppdraget är att vi alla behöver hjälpas åt vid en kris, krigsfara eller ytterst krig. Då är det viktigt att vi alla vet vilka möjligheter det finns att bidra.

 • Vad är totalförsvaret?

  Totalförsvaret är det civila försvaret och det militära försvaret tillsammans.

  Det civila försvaret ansvarar för att det som måste fungera kan fungera också i kris eller krig. Till exempel sjukvård, barnomsorg, transporter, internet, radio och tv. Men också att vi har tillgång till vatten, värme och mat.

  Myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, företag och personer som du spelar en viktig roll i det civila försvaret. Ett starkt civilt försvar behövs för att kunna försvara Sverige.

  Försvarsmakten ansvarar för vårt militära försvar som ska försvara vårt land och våra gränser.

  Alla har en uppgift om Sverige hotas och tillsammans bildar vi totalförsvaret – som skyddar och försvarar landet, vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Tillsammans är vi starka.

  Läs mer om totalförsvarsplikten

 • Vad är det vi skyddar?

  Vår vardag kan påverkas av många olika saker: det kan till exempel vara en vattenläcka, en storm, en IT-störning eller krig i ett närliggande land. Att vara förberedd och hjälpa till handlar i slutändan om att skydda liv och hälsa, vårt samhälle, vår demokrati, våra friheter och rättigheter.

 • Hur kan jag hjälpa till?

  Var förberedd! Hur förberedd du själv är påverkar hur Sverige kan klara en kris eller ytterst krig. Ju fler som kan klara sig själva en tid, desto bättre kan myndigheter och organisationer fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva. Se till att ha hemberedskap och kunskap om hur samhället fungerar vid en kris.

  Engagera dig – prata med andra om vad som kan hända vid en kris och hur ni kan hjälpas åt, till exempel med dina grannar eller i din förening. Du kan också gå med i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna eller någon annan organisation.

 • Om jag känner oro?

  Du behöver inte vara orolig, men vi kan inte heller styra över våra känslor. Om du blir rädd av något du hör, ser eller läser så är det alltid bra att prata med någon om det. Vi behöver varandra – särskilt när vi är rädda och oroliga.

  Hela idén med det civila försvaret är att stärka samhället för att förebygga och hantera kriser och ytterst krig. Genom att förbereda oss på kriser och katastrofer så minskar vi också risken för att bli hårt drabbade. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

  Om oro på Krisinformation.se

 • Mönstring, militärtjänst och andra sätt att bidra

Lärarstödets koppling till skolans värdegrund och uppdrag

Beredskap för kris och krig är inte bara ett aktuellt ämne, det kopplar också starkt till läroplanerna för högstadiet och gymnasiet.

 • Läroplan för grundskolan
  • Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
  • Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.
  • Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.
  • Det är nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.
 • Läroplan för gymnasiet
  • Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet.
  • Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig.
  • Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.
  • Undervisningen ska utveckla elevernas förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden.

Senast granskad: 23 oktober 2023

Till toppen av sidan