Till innehåll på sidan

Redovisning av användningen av anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor : Slutredovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av användningen av anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor : Slutredovisning av regeringsuppdrag

Detaljer

Redovisning av användningen av anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor : Slutredovisning av regeringsuppdrag
Publikationsnummer
MSB2171
ISBN-nummer
978-91-7927-363-7
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
36 s.
Pris
0 kronor
I regleringsbrevet för 2022 fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppdraget att lämna en redovisning av användningen av anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor. Ett förslag till författningsreglering redovisades den 31 mars 2022 och Förordning (2022:1395) om statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor trädde i kraft den 15 september 2022. Förordningen innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner för kostnader för förebyggande åtgärder mot naturolyckor och sätter ramarna för bidragets hantering.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 22 februari 2023

Till toppen av sidan