Till innehåll på sidan

Hantering av allvarliga IT-incidenter : – nationell hanterandeplan interimistisk version, mars 2011

Hantering av allvarliga IT-incidenter : – nationell hanterandeplan interimistisk version, mars 2011

Detaljer

Hantering av allvarliga IT-incidenter : – nationell hanterandeplan interimistisk version, mars 2011
Publikationsnummer
MSB328
ISBN-nummer
978-91-7383-173-4
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
60 s.
Pris
0 kronor
I denna publikation presenterar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
den nationella planen för hantering av allvarliga
IT-incidenter (hanterandeplanen). Syftet med planen
är att, genom samverkan och ett koordinerat
beslutsfattande, förbättra förutsättningarna för att
begränsa och avvärja de direkta konsekvenserna av en
allvarlig IT-incident i samhället. För att lösa den
uppgiften kommer det att krävas ett brett samarbete
mellan olika aktörer.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan