Till innehåll på sidan

MSB:s beredskap

Dygnet runt, året om har MSB beredskap att starta krishantering i Sverige och i världen. MSB:s beredskapsorganisation kan ge stöd till svenska myndigheter men också bistå EU och FN-organisationer. Vår tjänsteman i beredskap, TIB, är kontaktvägen in. Här finns kontaktuppgifter till TIB och flera andra beredskapsfunktioner.

MSB bevakar omvärlden, samlar in och analyserar information för att i ett tidigt skede upptäcka händelser som kan leda till svåra olyckor, katastrofer eller kriser. På så sätt kan vi informera och samverka med andra aktörer för att få till en samordnad hantering.

MSB:s beredskapsorganisation

MSB:s beredskapsorganisation består av olika funktioner med möjlighet att ge stöd till både den egna organisationen och andra aktörer dygnet runt. Beredskapsorganisationen hanterar förfrågningar om resurs- och expertstöd för insatser såväl nationellt som internationellt.

Nedan följer delar av MSB:s beredskapsorganisation och kontaktuppgifter till respektive funktion.

 • Tjänsteman i beredskap (TIB)

  TIB är myndighetens operativa kontaktpunkt för andra myndigheter och aktörer inom krisberedskapsområdet samt för civilskyddsmekanismen inom EU och övriga internationella partners. TIB omvärldsbevakar för att upptäcka och identifiera händelser där MSB kan behöva agera. TIB informerar och vid behov aktiverar MSB:s beredskapsorganisation och leder initialt myndighetens operativa arbete. TIB kontaktas på telefon 054-150 150 (samtalet kopplas via SOS Alarm).

   

 • Presstjänst

  MSB:s presstjänst är öppen för journalister dygnet runt.
  Telefon 010-240 44 44.

  Det går också bra att skicka e-post till kommunikation@msb.se. Ditt mejl hanteras skyndsamt under kontorstid.

  Pressrum

 • Krisinformation.se

  Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter att de har inträffat. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta den information du söker.

  Mer information Krisinformation.se

 • WIS

  WIS är en portal för Sveriges civila beredskap där aktörer delar information före, under och efter samhällsstörningar. Genom att aktivt dela information i WIS kan alla enkelt och effektivt skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild.

  MSB erbjuder teknik- och användarsupport för WIS. Utanför kontorstid besvaras telefonsamtal av MSB:s tjänsteman i beredskap (TiB) som hanterar akuta drift- och inloggningsproblem. Vid brådskande ärenden utanför kontorstid är ett telefonsamtal det snabbaste sättet att komma i kontakt med supporten. E-post samt metodfrågor besvaras under kontorstid av ordinarie personal.

  Kontakt

  WIS-support
  010–240 43 00
 • CERT-SE

  CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Telefon 08-678 57 99, cert@cert.se
  CERT-SE

Senast granskad: 3 oktober 2022

Till toppen av sidan