Till innehåll på sidan

Risk- och sårbarhetsanalyser 2011 : återkoppling av landstingens risk- och sårbarhetsanalyser

Risk- och sårbarhetsanalyser 2011 : återkoppling av landstingens risk- och sårbarhetsanalyser

Detaljer

Publikationsnummer
MSB395–April2012
ISBN-nummer
978-91-7383-228-1
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
22 s.
Pris
0 kronor
MSB och Socialstyrelsen har i samverkan arbetat fram denna rapport, som är en återkoppling gällande landstingens risk- och sårbarhetsanalyser för år 2011. Syftet med återkopplingen är att stödja och bidra till att utveckla landstingens arbete inom krisberedskapsområdet samt skapa en övergripande bild av deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. I bilagan återfinns beskrivning av vilka lagstiftningar och föreskrifter som styr landstingens arbete inom krisberedskapsområdet, vilka olika delar en risk- och sårbarhetsanalys bör innehålla samt roller och ansvarsområden för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och landsting.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan