Till innehåll på sidan

Enclosure fires

Enclosure fires

Detaljer

Publikationsnummer
U30-647/05
ISBN-nummer
Utgivningsår
2005
Omfång (sidor)
192 s.
Pris
239 kronor

Engelsk översättning av boken Inomhusbrand som
förenar erfarenheter från kom­munal räddningstjänst och forskning i form av
försök och teoretiska studier i äm­net. Med boken vill Räddningsverket bidra
till att skapa en fördjupad förståelse för brandförlopp vid inomhusbränder.
Brandbekämpningsåtgärder, t.ex. påföring av släckmedel, brandventilation etc.
diskuteras övergripande i några avsnitt, men bo­kens tyngdpunkt ligger på
förståelsen av de processer som styr inomhusbränder.

Senast granskad: 11 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan