Till innehåll på sidan

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2

Tillfällen

Kursen ger dig kunskaper att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan och att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar som chef, beslutsfattare samt handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar vid statlig myndighet, kommun, region, privat näringsliv samt frivillig organisation.

Förkunskaper

Du behöver tidigare ha genomfört Högre kurs i samhällets krisberedskap, steg 1 eller Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1.

Säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass

Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3. Du ska ha god kunskap om din egen organisation samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar.

Kursen ger dig kunskaper att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan och att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar. Du får kunskaper som ska bidra till att öka tryggheten och minska sårbarhet och beroende för Sverige, dess befolkning och svenska intressen. Du får kunskaper att medverka i arbetet med utveckling av svensk krisberedskap och totalförsvar.

Under kursen blandar vi teori med praktiska gruppövningar. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kurstillfälle hösten 2020 / våren 2021

Kursen genomförs under sju ej sammanhängande veckor. Fyra kursveckor (Steg 2, del 1) genomförs i september och oktober 2020 och resterande tre kursveckor (Steg 2, del 2) inklusive studieresa utomlands genomförs i mars och april 2021.

Steg 2, del 1:

7-18 september (första veckan i Stockholm, andra veckan studieresa i Sverige) och 28 september- 9 oktober 2020 (första veckan i Stockholm, andra veckan studieresa till Bryssel).

Steg 2, del 2:

De tre kursveckorna under våren 2021 är planerade till 15-19 mars och 22-26 mars 2021 (studieresa) samt 12-16 april 2021 (syntesen).

Kursplan Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 2

Kostnad

Kursavgiften för Högre Kurs Steg 2, del 1 är 16 000 SEK exklusive moms och för Steg 2, del 2 är avgiften 12 000 SEK exklusive moms. Avgiften faktureras av MSB vid kursstart för respektive delkurs. Observera också att förutom kursavgiften så kommer FHS att fakturera kostnader för de obligatoriska studieresor som ingår i kursen.

Deltagarnas myndighet/organisation står för kostnader för resor till och från kurs, traktamente, mat och boende.

Under kursen genomförs studieresor där Försvarshögskolan (FHS) ansvarar för inbokning av resor, mat och boende. Efter att varje delkurs genomförts (del 1 respektive del 2) faktureras respektive deltagares myndighet/organisation för de kostnader som avser deltagarens resor, mat och boende i samband med studieresorna. Kostnaderna för detta beräknas för Steg 2, del 1 till max 16 000 SEK och för Steg 2, del 2 till 11 000 SEK (beloppen avser exklusive moms).

Vid återbud som lämnas senare än åtta veckor före kursstart kommer FHS att debitera återbudsavgift. Avgiften baseras på sådana kostnader där inte avbeställning kan göras av bokningar (främst i samband med studieresor) som gjorts för deltagarens räkning.

Återbudsavgiften kan variera beroende på vilka avbokningar som är möjliga att göra men kan maximalt uppgå de belopp som anges ovan (12 000 respektive 15 000 SEK).

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan