Till innehåll på sidan

Räddningsutbildades karriärval : en genus- och mångfaldsanalys av yrkesverksamhet bland alumner från SMO och RUB-utbildningar - studie

Räddningsutbildades karriärval : en genus- och mångfaldsanalys av yrkesverksamhet bland alumner från SMO och RUB-utbildningar - studie

Detaljer

Räddningsutbildades karriärval : en genus- och mångfaldsanalys av yrkesverksamhet bland alumner från SMO och RUB-utbildningar - studie
Publikationsnummer
MSB1800
ISBN-nummer
978-91-7927-171-8
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
54 s. : diagr.
Pris
0 kronor
Sedan utbildningen Skydd mot olyckor, SMO startades 2003 har andelen examinerade kvinnor varit runt 16 procent. Det har funnits en förväntan att andelen kvinnor som jobbar inom operativ räddningstjänst ska öka i takt med att antalet SMO- utbildade kvinnor ökar, men dessa förväntningar har inte infriats i den grad som motsetts. Det har rest frågor om varför det ser ut på detta sätt, och vad det är för faktorer som ligger till grund för kvinnornas karriärval. I föreliggande undersökning har vi närmat oss dessa frågor genom att undersöka karriärval bland hela gruppen examinerade från SMO under åren 2007-2016 i en enkätundersökning samt några kompletterande intervjuer. Detta ger en bred bild av olika karriärval och omfattar såväl dem som valt att aldrig söka sig till räddningstjänsten till dem som jobbat där en kortare tid och sedan sökt sig till annat arbete, samt dem som arbetat inom räddningstjänsten sedan sin utbildning, i en eller flera räddningstjänstorganisationer.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 12 juli 2021

Till toppen av sidan