Till innehåll på sidan

Nationell risk- och sårbarhetsbedömning (NRSB) 2023 : Enligt 2 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Nationell risk- och sårbarhetsbedömning (NRSB) 2023 : Enligt 2 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Detaljer

Nationell risk- och sårbarhetsbedömning (NRSB) 2023 : Enligt 2 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Publikationsnummer
MSB2292
ISBN-nummer
978-91-7927-462-7
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
94 s.
Pris
0 kronor
Rysslands anfallskrig mot Ukraina har satt fokus på det väpnade angreppet som hot. Hot- och riskbilden mot Sverige och de sårbarheter som den blottlägger är dock bredare och mer komplex än så, vilket denna nationella risk- och sårbarhetsbedömning visar. I den nationella riskbedömningen redogör MSB för ett urval av de särskilt allvarliga hot som Sverige står inför och vilken risk de bedöms medföra. I den nationella sårbarhetsbedömningen redogör MSB för de egenskaper eller förhållanden som gör hela samhället eller enskilda beredskapssektorer särskilt mottagliga för skadliga effekter av de särskilt allvarliga händelser som har identifierats i den nationella riskbedömningen. MSB ger inte förslag på åtgärder i denna nationella risk- och sårbarhetsbedömning. Det är dock inte orimligt att de sårbarheter som identifieras som särskilt allvarliga i förhållande till de risker som återfinns i riskbedömningen blir föremål för olika satsningar framåt, givet att sårbarheterna kan åtgärdas genom rimliga ingrepp. Bedömningens resultat ska således kunna användas som beslutsunderlag i regeringens styrning och i inriktning och planering på myndighetsnivå. Bedömningen fokuserar på fredstida krissituationer. När sårbarheter åtgärdas stärks därför Sveriges grundläggande robusthet. Ett robust samhälle är en förutsättning för ett starkt civilt försvar. Därför är bedömningen också relevant för uppbyggnaden av det civila försvaret.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 21 december 2023

Till toppen av sidan