Till innehåll på sidan

Privatpersoner som transporterar farligt gods

Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, diesel, gasol, fyrverkerier, sprayburkar, litiumbatterier och litiumbatterier i utrustning som exempelvis skruvdragare.

Om du som privatperson har med dig farligt gods för eget bruk i ditt fordon eller i en buss eller taxi behöver du endast följa några få regler. Däremot när du som privatperson skickar farligt gods med något fraktbolag som exempelvis Postnord, måste fler regler följas.

Transport av farligt gods i eget fordon

Privatpersoner som har med sig farligt gods i sitt eget fordon eller i en buss eller taxi behöver endast uppfylla följande regler:

  1. Godset ska vara förpackat i detaljhandelsförpackningar och
  2. Godset ska vara avsett för personligt bruk, hushållsbruk eller för sport och fritid.

Detaljhandelsförpackningar är förpackningar som särskilt tagits fram för försäljning av kemiska produkter ute i handeln till enskilda personer för hushållsbruk.

När det farliga godset är brandfarliga vätskor (t.ex. bensin och diesel) i återfyllningsbara behållare och fyllda av eller åt privatpersoner, får mängden per behållare inte vara mer än 60 liter. Den totala mängden av brandfarliga vätskor för eget bruk på fordonet får vara högst 240 liter. Dessutom får det finnas en behållare på högst 60 liter med reservbränsle till det egna fordonet.

Figur 1 Exempel på farligt gods förpackat i detaljhandelsförpackning som privatpersoner får transportera farligt gods i med eget fordon.

Större typer av förpackningar, som t.ex. IBC-behållare, storförpackningar eller tankar, som är fyllda med farligt gods får inte transporteras av privatpersoner.

Figur 2 Exempel på förpackningar som privatpersoner inte får transportera farligt gods i med eget fordon.

 

Tänk på att buss- eller taxibolag kan ha egna regler för transport av farligt gods som gör att farligt gods inte får medföras.

Privatpersoner får dessutom transportera de flesta typerna av farligt gods som är avfall till återvinningscentraler och då får mängden vara högst 30 kg på ett fordon. För litiumbatterier gäller en begränsning på maximalt 5 kg nettovikt per transport.

Privatpersoner som skickar farligt gods

När privatpersoner skickar farligt gods till någon annan med t.ex. Postnord, Schenker eller DHL, måste bestämmelserna om farligt gods följas. Detta är inte alltid så lätt eftersom det i många fall krävs att en viss utbildning har genomförts. Om privatpersoner inte har denna utbildning får godset inte skickas.

Läs mer om 1.3-utbildningMSB avråder privatpersoner från att skicka farligt gods, men om privatpersoner har genomgått utbildningen och trots allt vill skicka farligt gods, så kan det finnas vissa lättnader som kan användas beroende på hur stora mängder som skickas.

Observera även att vissa fraktbolag kräver att godset följer både reglerna för farligt gods på väg/järnväg (land) och flyg. Detta eftersom godset kan komma att transporteras både på land och i luften. MSB ansvarar enbart för bestämmelser på land och presenterar information om detta på hemsidan. Transportstyrelsen svarar för information gällande luft- och sjötransport.

Senast granskad: 22 augusti 2022

Till toppen av sidan