Extrema väderhändelser kommer bli mer frekventa och mer omfattande på grund av de pågående klimatförändringarna. Det ökar risken för klimatrelaterade olyckor och de negativa konsekvenserna från olycko...