Syftet med denna vägledning är att försvåra, och i bästa fall förhindra, terrorism och annan allvarlig brottlighet med kemikalier och kemiska produkter. Händelser här hemma och i vår omvärld ger anled...