Till innehåll på sidan

Skydd mot informationspåverkan - grundkurs

Kursen syftar till att utveckla medvetenhet om hot och sårbarheter inom informationspåverkan. Myndigheten för psykologiskt försvar kommer att erbjuda ett större antal kurser för regionala och centrala myndigheter. Detta för att skapa ett robust samhälle och motståndskraft i kris och krig som en del av ett starkt totalförsvar.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som har en roll inom totalförsvaret och som arbetar inom en organisation som riskerar att skadas av informationspåverkan.

Exempel på organisationer med företräde till kursen är länsstyrelser, kommuner, regioner och centrala myndigheter.

Deltagare på kursen kan vara kommunikationsstrateger, kommunikatörer, beredskapshandläggare, säkerhetssamordnare, IT-personal, chefer, politiker eller förtroendevalda.

Kurstillfället som äger rum 16-17 maj riktas främst till dig som arbetar inom Sydöstra civilområdet i en kommun, region eller myndighet. Övriga sökande kan bli antagna i mån av plats.

Kurstillfället som äger rum 30-31 maj riktas främst till dig som arbetar inom Mellersta civilområdet i en kommun, region eller myndighet. Prioriterade är de som är direkt anställda av civilområdet. Övriga sökande kan bli antagna i mån av plats.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen ska deltagaren ha grundläggande kunskap om tekniker och kombinerade tekniker inom informationspåverkan samt känna till exempel på hur de används.

Webbkursen Skydd mot informationspåverkan på MSB.se ger dessa förkunskaper: Skydd mot informationspåverkan (webbkurs) 

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Information för deltagare som är anmälda på platsbundna kurstillfällen:
Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.
Alternativ kost anmäls via Utbildningsportalen.

Tillfällen 

Alvesta: Datum för kursen är 16-17 maj. Kursen inleds med lunch torsdagen den 16 maj kl. 11:30 och pågår mellan 12:30 till 17:30.
På fredagen den 17 maj börjar kursen kl. 08:30 och varar fram till 12:30 då kursen avslutas med lunch.

Kursen genomförs platsförlagt i Alvesta hotell Best Western Hotel Rådmannen, Centralgatan 2 Alvesta. MPF står för luncher och middag. MPF står för boende som anmäls vid ansökan. Önskemål om alternativ kost eller om något behöver undvikas i er mat beskrivs vid anmälan. Deltagande organisation bekostar deltagarnas resor.
Sista anmälningsdag är 1 maj. Antagningsbesked skickas ut tidigast den 2 maj.

Vid frågor kontakta kursansvarig Johan Österberg, Myndigheten för psykologiskt försvar: johan.osterberg@mpf.se

Antal platser: 25

Örebro: Datum för kursen är 30-31 maj. Kursen inleds med lunch torsdagen den 30 maj kl. 11:30 och pågår mellan 12:30 till 17:30. På fredagen den 31 maj börjar kursen kl. 08:30 och varar fram till 12:30 då kursen avslutas med lunch.
Kursen genomförs platsförlagt på Conventum i Örebro, Olof Palmes Torg 1 vilket ligger 6 minuters promenad från Örebro Södra Station.

Kursen är kostnadsfri. MPF står för luncher och middag. Önskemål om alternativ kost eller om något behöver undvikas i er mat beskrivs vid anmälan. Deltagande organisation bekostar deltagarnas resor och boende.
Sista anmälningsdag är 14 maj. Antagningsbesked skickas ut tidigast den 15 maj.

Vid frågor kontakta kursansvarig Johan Österberg, Myndigheten för psykologiskt försvar: johan.osterberg@mpf.se

Antal platser: 25

Bakgrund

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) vill med denna kurs sprida kunskap och medvetenhet till berörda aktörer inom området.

Om utbildningen

Under kursen får du lära dig att:

  • förklara skillnaden mellan opinionsbildning och otillbörlig informationspåverkan,
  • beskriva hot och sårbarheter inom informationspåverkan,
  • tillämpa kunskaper om centrala begrepp, tekniker och metoder för att identifiera och möta informationspåverkan.

Denna kursplan nedan togs fram under hösten 2021 utav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I samband med att Myndigheten för psykologiskt försvar bildades och tog över uppdraget så ägs kursplanerna av Myndigheten för psykologiskt försvar sedan 1/1 2022. Nya kursplaner ska upprättas och är under arbete. Frågor gällande innehåll och genomförande av kurserna ställs till Myndigheten för psykologiskt försvar.

Kursplan Grundkurs för Skydd mot informationspåverkan

Läs mer om psykologiskt försvar:

Uppdraget - Myndigheten för psykologiskt försvar (mpf.se)

Kursmaterial: MSB (2019) Att möta informationspåverkan: handbok för kommunikatörer på Myndigheten för psykologiskt försvars webbplats

Kursanmälan

Anmälan görs via MSB:s webbplats. Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Upplägg och omfattning

Före grundkursen behöver deltagarna genomfört MSB:s webbkurs Skydd mot informationspåverkan eller ha motsvarande förkunskaper. Den bedöms ta två timmar att slutföra.

Grundkursen omfattar 8 timmars lärarledd utbildning.

Kursen genomförs bland annat med aktivt samarbetslärande genom gruppdiskussioner och redovisningar.

I grundkursen ingår en avslutande skriftlig individuell uppgift som lämnas in en vecka efter den lärarledda utbildningen avslutas. Den bedöms ta två timmar att slutföra.

Urval

MPF förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda utifrån aktörernas roll för totalförsvaret och en relevant fördelning av aktörer. Vi förbehåller oss även rätten att göra ett urval för en jämn fördelning av deltagare utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Inställd kurs

Kursen kan komma att ställas in vid för få anmälningar.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 1 maj 2024
Ort: Alvesta
Antal platser: 25
Längd: 1 dagar
Sista anmälningsdag: 14 maj 2024
Ort: Örebro
Antal platser: 25
Längd: 1 dagar

Senast granskad: 4 oktober 2022

Till toppen av sidan