Till innehåll på sidan

Opinioner 2014 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Opinioner 2014 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar

Detaljer

Opinioner 2014 : allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar
Publikationsnummer
MSB802
ISBN-nummer
978-91-7383-530-5
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
110 s. : diagr.
Pris
0 kronor
I denna rapport redovisas resultaten av undersökningen Opinioner 2014. Undersökningen, som genomförs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), syftar till att ge en bild av den svenska allmänhetens uppfattningar i frågor avseende samhällsskydd, beredskap samt försvars- och säkerhetspolitik. Frågeställningarna är med något enstaka undantag desamma som i undersökningen 2013. Samtliga frågor finns i bilaga 1 i rapporten. Den föreliggande rapporten disponeras så att i ett inledande avsnitt uppmärksammas några skeenden och frågor i samhället under åren 2012 till 2014 som har rapporterats rikligt i svenska nyhetsmedier och som kan antas inverka på rådande opinionslägen i vissa frågor. Därefter beskrivs undersökningens uppläggning och genomförande. Undersökningens resultat redovisas, fråga för fråga, i form av diagram med kommentarer. Jämförelser görs när så är möjligt med tidigare undersökningar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan