Till innehåll på sidan

Ersättningar till kommuner enligt LSO

En kommun som haft en kostsam räddningsinsats eller haft kostnader för räddningstjänst eller sanering med anledning av utflöde av olja eller andra skadliga ämnen har rätt till ersättning av staten.

Bestämmelserna om dessa ersättningar återfinns i 7 kap, §§ 2-3 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

I SRVFS 2004:11 redovisas en allmän inriktning för ersättningen. Där framgår bland annat vad som gäller schablonersättning för kommunal utrustning som använts vid insatsen. Prislistan har ursprungligen tagits fram i samråd med Svenska Kommunförbundet. Den är indexreglerad och omräknas varje år.

Ansökan ersättning drabbad kommun

Ansökan: Ersättning räddningstjänstMall: Ersättning drabbad kommun 2024Ifyllda blanketter skickas till:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD

Ansökan ersättning hjälpande kommun

Vi har också tagit fram en mall för kostnader när en kommun har stöttat en annan kommun i samband med en räddningsinsats. Denna skickas till den kommun som fått hjälp.

Denna mall kan också användas av frivilliga organisationer som stöttat en kommun i samband med en räddningsinsats. Denna blankett skickas till den kommun som fått hjälp.

Mall: Ersättning hjälpande kommun 2024

Senast granskad: 8 maj 2024

Till toppen av sidan