Till innehåll på sidan

Ersättningar till kommuner enligt LSO

En kommun som haft en kostsam räddningsinsats eller haft kostnader för räddningstjänst eller sanering med anledning av utflöde av olja eller andra skadliga ämnen har rätt till ersättning av staten.

Bestämmelserna om dessa ersättningar återfinns i 7 kap, §§ 2-3 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

I SRVFS 2004:11 redovisas en allmän inriktning för ersättningen. Där framgår bland annat vad som gäller schablonersättning för kommunal utrustning som använts vid insatsen. Prislistan har ursprungligen tagits fram i samråd med Svenska Kommunförbundet. Den är indexreglerad och omräknas varje år.

Ansökan ersättning drabbad kommun

Ansökan ersättning räddningstjänst

Mall Ersättning kommun 2019

Mall Ersättning kommun 2020

Ifyllda blanketter skickas till:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD

 

Ansökan ersättning hjälpande kommun

Vi har också tagit fram en mall för kostnader när en kommun har stöttat en annan kommun i samband med en räddningsinsats. Denna skickas till den kommun som fått hjälp.

Denna mall kan också användas av frivilliga organisationer som stöttat en kommun i samband med en räddningsinsats. Denna blankett skickas till den kommun som fått hjälp.

Mall Ersättning hjälpande kommun 2018

Mall Ersättning hjälpande kommun 2019

Mall ersättning hjälpande kommun 2020

Senast granskad: 15 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan