Till innehåll på sidan

Uppföljning av informationssäkerhet i vården - Vårdgivarnas rapportering av kontroller, risker och incidenter

Uppföljning av informationssäkerhet i vården - Vårdgivarnas rapportering av kontroller, risker och incidenter

Detaljer

Uppföljning av informationssäkerhet i vården - Vårdgivarnas rapportering av kontroller, risker och incidenter
Publikationsnummer
MSB820–mars2015
ISBN-nummer
978-91-7383-544-2
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
114 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport sammanfattar en kartläggning av
vårdgivarnas uppföljande arbete på
informationssäkerhetsområdet. Den omfattar framför
allt arbetet i landsting och kommuner, men även
privata vårdgivare. Kartläggningen utgår från
Socialstyrelsens föreskrifter om
informationshantering och journalföring i hälso-
och sjukvården (SOSFS 2008:14). I föreskriften
formuleras informationssäkerhet som en komponent i
kvalitetsledningssystemet. Fokus i denna
kartläggning ligger på rapportering av
verksamhetskontroller, risker och incidenter
(avvikelser) avseende informationssäkerhet i
vårdsystem och dokumentation.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan