Till innehåll på sidan

Uppföljning av informationssäkerhet i vården - Vårdgivarnas rapportering av kontroller, risker och incidenter

Uppföljning av informationssäkerhet i vården - Vårdgivarnas rapportering av kontroller, risker och incidenter

Detaljer

Publikationsnummer
MSB820–mars2015
ISBN-nummer
978-91-7383-544-2
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
114 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport sammanfattar en kartläggning av
vårdgivarnas uppföljande arbete på
informationssäkerhetsområdet. Den omfattar framför
allt arbetet i landsting och kommuner, men även
privata vårdgivare. Kartläggningen utgår från
Socialstyrelsens föreskrifter om
informationshantering och journalföring i hälso-
och sjukvården (SOSFS 2008:14). I föreskriften
formuleras informationssäkerhet som en komponent i
kvalitetsledningssystemet. Fokus i denna
kartläggning ligger på rapportering av
verksamhetskontroller, risker och incidenter
(avvikelser) avseende informationssäkerhet i
vårdsystem och dokumentation.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan