Till innehåll på sidan

Anmälan av planerade händelser och evenemang till Rakel kundstöd

När vi planerar in förbättringsåtgärder i Rakelnätet är det viktigt att känna till vilka evenemang och händelser som planeras i era områden. Du som har ansvar för Rakel i din organisation kan här lämna uppgifter om vilka evenemang som planeras hos er.

I formuläret fyller du i uppgifter om era planerade händelser eller evenemang, i din egen organisation eller i samhället, när det är av största vikt att Rakel fungerar fullt ut – såsom övningar, konserter och sportevenemang. På så sätt finns en större möjlighet för oss att se till att Rakels driftsäkerhet maximeras genom att i möjligaste mån till exempel planera in förbättringsåtgärder i Rakelnätet på andra tider.

Det går också bra att lämna information genom att ringa eller skicka e-post till Rakel kundstöd. Tänk på att om du gör bedömningen att några av uppgifterna är hemliga eller skyddsvärda så behöver du välja något av de kommunikationssätt som finns för detta.

Uppgifter markerade med stjärna (*) är obligatoriska.

Anmälan av planerade händelser och evenemang

Är den planerade händelsen ett heldagsevenemang?

Senast granskad: 21 januari 2022

Till toppen av sidan