Till innehåll på sidan

Tryckregulatorer och slangar för gasol

Denna information riktar sig till er som tillhandahåller tryckregulatorer för gasanordningar (exempelvis gasolgrillar) till privatpersoner. Det är viktigt att de tryckregulatorer som tillhandahålls är anpassade till den gasol som distribueras i Sverige. MSB uppmanar därför till att sälja tryckregulatorer som är anpassade för svenska förhållanden. Om ni tillhandahåller tryckregulatorer som är anpassade till andra blandningar av propan/butan eller ”ren” butan behöver det framgå tydligt att de inte ska kopplas ihop med en gasolflaska innehållande svensk gasol.

På vissa gasanordningar finns gasolslangen med tryckregulator monterad vid försäljning medan man i andra fall får köpa gasolslang och tryckregulator separat och själv montera gasolslangen på tryckregulatorn och gasanordningen. Tryckregulatorer används mellan en gasolflaska och t.ex. en gasolgrill. Tryckregulatorns funktion är då att sänka trycket från gasolflaskan till det tryck som grillen kan ta emot.

Gasanordningar och dess tillbehör som omfattas av EU:s förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen ska uppfylla förordningens krav när de tillhandahålls. De ska vara CE-märkta.

Tryckregulatorn

Det finns risker vid användning av ett tillbehör som inte är anpassat till den gasol som distribueras i Sverige. Gasolen i Sverige är en blandning av brandfarliga gaser och innehåller både butan och propan. Eftersom propan har lämpligare egenskaper för användning i kallt klimat innehåller svensk gasol minst 95 % propan och en liten mängd butan.
Butan och propan har olika egenskaper och en av olikheterna är att trycket i gasolflaskan är högre om gasolen innehåller en större andel propan. Den gasol som distribueras i Sverige har därför ett högre tryck (upp till 16 bar en varm sommardag) än gasolblandningar som används i varmare länder. Det är därför viktigt att använda rätt typ av tryckregulator, som är konstruerad för att klara det högre trycket utan att gå sönder.
Om man använder den svenska gasolblandningen och kopplar in en tryckregulator som inte klarar ett inkommande tryck upp till 16 bar, finns det en risk att tryckregulatorn går sönder vid användning. Det kan leda till ett omfattande gasolläckage eller att ett för högt tryck levereras in till gasanordningen. Båda dessa scenarier kan leda till brand eller explosion med allvarliga person- och egendomsskador som följd.
Gasflaskor med propan (svenska gasolblandningen) kan ge ett tryck upp till ca 16 bar (ca 45°)
Gasflaskor med butan kan ge ett tryck upp till ca 4,5 bar (ca 45°)
Normalt anslutningstryck efter tryckregulatorn, det vill säga in till gasapparaten, är i Sverige 30 mBar.

Gasolslangar

Användning av gasolslang regleras i MSBFS 2020:1. Gasolslangen ska vara inspekterbar och inte längre än nödvändigt. Normalt ska det räcka att slangledningen är under 1,5 meter. Den ska även vara skyddad mot förslitning och yttre påverkan.

Är gasolslangen märkt -30 °C eller ’kaltbeständich’ är det lätt för brukaren att se att slangledningen tål nordiskt klimat, men det kan också påvisas genom märkningen av vilken standard som använts.

Senast granskad: 29 juni 2022

Till toppen av sidan