Till innehåll på sidan

Kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonal : En nationell behovsinventering

Kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonal : En nationell behovsinventering

Detaljer

Kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonal : En nationell behovsinventering
Publikationsnummer
MSB1775
ISBN-nummer
978-91-7927-150-3
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
52 s.
Pris
0 kronor
Kvalitetssäkring av räddningstjänstpersonalens kompetens har varit en återkommande fråga inom kommunal räddningstjänst under de senaste 25-30 åren. Frågan om kvalitetssäkring är nu åter aktuellt, bland annat till följd av flera olyckor där räddningstjänstpersonal avlidit i samband med räddningsinsatser vid trafikolyckor. Den här behovsinventeringen utgör en sista del i den förstudie om kvalitetssäkring som initierades i innovationsmekanismen WIN Guard 2017. Initiativet togs av sju räddningstjänster, tillsammans med MSB. Arbetet inleddes med flera möten och en workshop, tillsammans med de räddningstjänster som lyfte frågan om kvalitetssäkring i WIN Guard. En omvärldsanalys avseende tekniska system och lösningar för kvalitetssäkring utfördes därefter av WIN Guard.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 18 maj 2021

Till toppen av sidan