Till innehåll på sidan

Översvämningar och jordskred i Pakistan 2022

Sommarens kraftiga monsunregn i Pakistan har orsakat katastrofala översvämningar och jordskred. Runt 33 miljoner människor har drabbats varav 6,4 miljoner är i stort behov av humanitärt stöd. Mer än en halv miljon bostäder har skadats och 287 000 har förstörts helt, 700 000 boskapskreatur har gått förlorade precis som stora arealer av åkermark och fruktodlingar, och mer än 3 500 km vägar och 149 broar har skadats.

Pakistans federala katastrofhanteringsmyndighet National Disaster Management Authority (NDMA) har rapporterat om ett stort antal omkomna och skadade pga översvämningarna. Sindhregionen har hittills drabbats hårdast, därefter följt av Khyber Pakhtunkhwa och Balochistan.

EU:s civilskyddsmekanism aktiverades den 29 augusti efter att ha mottagit en begäran från pakistanska myndigheter via EU-delegationen i Islamabad om humanitärt stöd inom ett flertal områden.

MSB stöttade med materiel och personal

MSB:s Technical Assistance Support Team, TAST, har under två veckor arbetat med logistiskt understöd till EU:s bedömningsteam. TAST har möjliggjort att bedömningsteamet kunnat fokusera på sitt huvuduppdrag, och även varit behjälpliga i samordning och mottagande av annat stöd från Sverige.

En miljöexpert har deployerats till Joint Environmental Unit/OCHA för att arbeta med att identifiera krisens miljökonsekvenser och nödvändiga åtgärder för att förebygga risker. Monsunregnen har exempelvis medfört stora problem med vattenföroreningar och risker för översvämning av dammar som hotar liv och hälsa.

Den danska Beredskapsstyrelsen DEMA har å sin sida deployerat en vattenreningsmodul med kapacitet att producera upp till 120 000 liter rent dricksvatten per dag för cirka 35 000 människor.

Den initiala projektperioden lider nu mot sitt slut men behovet kvarstår, och DEMA har därför vänt sig till MSB och den norska Beredskapsstyrelsen DSB för stöd med personal till teamet för att kunna genomföra en förlängning på fyra veckor ytterligare.

Teamet består av 10 positioner och MSB kommer att bidra med fyra av dessa; logistiker, administratör, sjuksköterska och elektriker.

Tält på plats

MSB har också bidragit med hjälp i form av 300 familjetält och filtar. Stödet hjälper den drabbade befolkningen att få tak över huvudet. Tälten har nått Pakistan och transporterats till Nasirabad där en tältstad ska sättas upp för invånare från två närliggande byar.

Tälten kommer från Lions Club Sverige, som tillsammans med MSB donerat dem till de den lokala Lionsföreningen i landet, och i samordning med de ansvariga myndigheterna.

Detta underlättar logistiken med mat och vatten till de boende som tidigare varit utspridda på platser där de kunnat hitta en torr jordplätt. Tälten sätts upp med representanter från både NDMA och pakistanska Lions. Två svenska representanter genomför utbildning i hur tälten monteras och underhålls.

Stödet ingår i EU:s civilskyddsmekanism, där bland annat Sverige ingår. Transporten har skett med finansieringsstöd från EU.

Insatsen finansieras av Sida

Fakta om ERCC

ERCC har till uppgift att analysera och värdera information om händelser både inom och utanför EU. ERCC koordinerar också medlemsländernas begäran om hjälp samt meddelar det drabbade landet vilken hjälp som går att få.

MSB tar emot alla förfrågningar från ERCC och förmedlar regelbundet svenskt stöd till länder som drabbats av katastrofer och kriser. Sverige har också fått hjälp med internationellt stöd via ERCC både vid stormen Gudrun 2005, skogsbranden i Västmanland 2014 och vid de massiva skogsbränderna 2018 då vi tog emot både flygande resurser och markstyrkor från flera länder.

Presstjänst

MSB:s presstjänst och kommunikationsberedskap är tillgänglig för media och journalister dygnet runt: 010-240 44 44, kommunikation@msb.se.

Senast granskad: 7 oktober 2022

Till toppen av sidan