Till innehåll på sidan

Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2010-2020 : forskningsöversikt och rekommendationer

Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2010-2020 : forskningsöversikt och rekommendationer

Detaljer

Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2010-2020 :  forskningsöversikt och rekommendationer
Publikationsnummer
MSB1631
ISBN-nummer
978-91-7927-075-9
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
30 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ett ansvar för att stötta den kommunala räddningstjänstens arbete med jämställdhet och mångfald. I myndighetens instruktion har regeringen tydliggjort det ansvaret med anledning av de ändringar som genomförs i lag om skydd mot olyckor vid årsskiftet. I instruktionen har regeringen också understrukit MSB:s ansvar för att stödja kommunerna i arbetet med personalförsörjningen av deltidsanställda brandmän. De båda perspektiven, personalförsörjning respektive jämställdhet och mångfald, samspelar och förstärker varandra.

Senast granskad: 18 november 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan