Till innehåll på sidan

Utredande intervju - inriktning olycksutredning, 3 hp

Utredande intervju 3 hp är en uppdragsutbildning inom olycksutredning vid Karlstads universitet.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar som olycksutredare. Kursen kan ses som en fördjupning för dig som genomgått uppdragsutbildningarna Olycksutredning grundkurs 5 hp eller Kvalificerad olycksutredningsmetodik 7.5 hp.

Kursen behandlar kommunikation och samspel mellan människor i ett sammanhang som är av betydelse för olycksutredare. Hit hör faktorer som uppmärksamhet, perception, minne, glömska, stress och trauma.

Intervju som datainsamlingsmetod fokuseras. Aspekter som relationen mellan intervjuade och intervjuaren behandlas liksom felkällor vid användandet av intervju som metod. Samtalsmetodik och frågetekniker behandlas. Tonvikten ligger på olycksutredaren som intervjuare i datainsamlande syfte. I slutet av kursen genomförs också övningar där utredaren får agera talesperson i syfte att selektera, formulera och presentera utredningens viktigaste essens. Olycksplatsen – och för olyckan relevanta miljöer – är kursens kontext.

Läs mer om kursen, se filmer och anmäl dig på webbplatsen för uppdragsutbildning på Karlstads universitet

 

Senast granskad: 26 april 2023

Till toppen av sidan