Till innehåll på sidan

Olyckor och fyrverkerier

Varje år skadas drygt 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvården (slutenvård och/eller specialiserad öppenvård). De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på händer är vanliga liksom skador på huvudet, ansikte och ögon. Det är nästan lika vanligt att åskådare skadas som att det är den som avfyrar pjäsen.

Vanliga orsaker till olyckor med fyrverkerier är att pjäsen exploderar tidigare än man föreställt sig, lek eller experimenterande med fyrverkerier eller att någon kastar eller fyrar av en pjäs utan att ha kontroll över vart den tar vägen och någon annan blir träffad. De allra flesta olyckor orsakas alltså av felaktig hantering av fyrverkerier där användaren inte följt instruktionerna.

Antalet skador minskar

Sedan 1997 har trenden varit ett minskat antal slutenvårdade på sjukhus till följd av olyckor med fyrverkerier.

Antal slutenvårdade 1997 – 2017 till följd av fyrverkeriolyckor efter kön.
Antal slutenvårdade 1997 – 2017 till följd av fyrverkeriolyckor efter kön.

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

Nyårshelgen är farligast

De flesta olyckorna sker i anslutning till nyårsfirandet

Antal slutenvårdade per år till följd av fyrverkeriolyckor efter inskrivningsmånad. Medelvärden för 2013 till 2017.

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen.

Yngre överrepresenterade

Gruppen personer under 18 år står för 36 procent av de som besökt akutsjukhus under nyårshelgen mellan 2011 och 2018. Samma mönster framträder i statistiken i Patientregistret från Socialstyrelsen.

Andel skadade fördelat på åldersgrupp.
Andel skadade fördelat på åldersgrupp.

Källa: Fyrverkeriundersökning, MSB 2011-2018

Omkomna av olyckor med fyrverkerier

Under 1998 omkom två personer till följd av olyckor med fyrverkerier och ytterligare en under 2002, 2004, 2005 och 2008, alla män i åldersgruppen 17 till 27 år. År 2013 dog ytterligare en man i en fyrverkeriolycka.

Typ av fyrverkerier

De fyrverkeripjäser som leder till flest skador är raketer och miniraketer, som står för knappt hälften av skadorna. Trots att smällare är förbjudna sedan 2001 så ligger de fortfarande bakom sju procent av olyckorna.

Andel skadade i fyrverkeriolyckor som uppsökt en akutmottagning efter artikel som skadat dem.
Andel skadade i fyrverkeriolyckor som uppsökt en akutmottagning efter artikel som skadat dem.

Källa: Fyrverkeriundersökning, MSB 2011-2018

Fyrverkerier orsaker också bränder

Förutom personskador orsakar fyrverkerier även bränder. I nedanstående figur redovisas antalet insatser som de kommunala räddningstjänsterna larmats till. Det är bränder där fyrverkerier angetts som orsak och redovisar bränder i byggnader och bränder utomhus, till exempel gräsbränder.

Antal insatser av kommunal räddningstjänst till bränder orsakade av fyrverkerier 1998 till 2017.
Antal insatser av kommunal räddningstjänst till bränder orsakade av fyrverkerier 1998 till 2017. 

Källa: Räddningstjänstens insatser, MSB.

Senast granskad: 19 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan