Till innehåll på sidan

Brottsförebyggande åtgärder mot radikala vänsterrörelser : effekter och erfarenheter, forskning/studie

Brottsförebyggande åtgärder mot radikala vänsterrörelser : effekter och erfarenheter, forskning/studie

Detaljer

Brottsförebyggande åtgärder mot radikala vänsterrörelser : effekter och erfarenheter, forskning/studie
Publikationsnummer
MSB1370–mars2019
ISBN-nummer
978-91-7383-934-1
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
266 s.
Pris
0 kronor
Under senare år har lokala myndigheter utvecklat brottsförebyggande åtgärder för att motverka politiskt motiverad våldsanvändning och ”våldsbejakande extremism”. I detta projekt undersöks hur lärare, socialarbetare och poliser på lokal nivå tolkar och utför sitt uppdrag inom det specifika arbetet mot ”vänsterextremism” samt hur vänsterradikala aktivister uppfattar och påverkas av dessa åtgärder.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan