Till innehåll på sidan

Risker och förmågor 2012 : redovisning av regeringsuppdrag om nationell riskbedömning respektive bedömning av krisberedskapsförmåga

Risker och förmågor 2012 : redovisning av regeringsuppdrag om nationell riskbedömning respektive bedömning av krisberedskapsförmåga

Detaljer

Risker och förmågor 2012 : redovisning av regeringsuppdrag om nationell riskbedömning respektive bedömning av krisberedskapsförmåga
Publikationsnummer
MSB545
ISBN-nummer
978-91-7383-330-1
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
133 s.
Pris
0 kronor
På regeringens uppdrag har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) fortsatt det arbete med en nationell riskbedömning som påbörjades 2011 och gjort en övergripande, samlad bedömning avseende förmågor, risker och sårbarheter baserad på underlag från berörda myndigheter 2012. MSB har också initierat ett utvecklingsarbete för att skapa en mer sammanhållen och tillförlitlig process för nationella risk- och förmågebedömningar. Som resultat av den nationella riskbedömningen 2012 har MSB • identifierat 27 särskilt allvarliga (nationella) händelser som främst härrör ur mer än 200 händelser i myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser 2010−2011, • tagit fram elva scenarier som baseras på ett urval av dessa händelser, • analyserat och bedömt sju scenarier, • utvecklat en arbetsprocess och metod för nationella riskbedömningar i Sverige, • dokumenterat berörda aktörers erfarenheter av deltagande i analysarbetet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan