Med en världsomspännande pandemi och med krig i Europa har vikten av en välfungerande risk-och kriskommunikation blivit extra tydlig. För att lyfta fram ny forskning och goda exempel ordnade Myndighet...