Till innehåll på sidan

APSFR: områden med betydande översvämningsrisk - nedladdningstjänst

Detaljer

Ämneskategori

  • Olycksförebyggande
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS

Geodataportalen - APSFR - områden med betydande översvämningsrisk

Länk till nedladdningstjänst APSFR: områden med betydande översvämningsrisk - nedladdningstjänst:

https://inspire.msb.se/nedladdning/MSB_TopAtomFeed_APSFR.xml

Punktobjekt som redovisar mittpunkten för berörd tätort för Sveriges områden med betydande översvämningsrisk (APSFR) enligt förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker. Datamängden är ett resultat av revidering av steg 1 för cykel 2 inom översvämningsdirektivet. MSB utförde revideringen och identifierade områdena under2017-2018.

Datamängden visar Sveriges områden med betydande översvämningsrisk (APSFR) enligt förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker. MSB har reviderat steg 1 enligt översvämningsförordningen under 2017 - 2018. Områdena redovisas endast som ett punktobjekt och inte utbredningen för området.

Mer information om översvämningsdirektivet

Senast granskad: 23 november 2022

Till toppen av sidan