Till innehåll på sidan

Administrativa bestämmelser för WIS

Aktörer som vill använda WIS ska ta del av och följa de administrativa bestämmelserna för WIS. Bestämmelserna beskriver regler och hur WIS får användas.

Av bestämmelserna framgår bland annat:

  • hur ansvar och hantering av personuppgifter och användare fungerar
  • hur förhållandet mellan allmänna handlingar och WIS fungerar
  • hur olika typer av incidenter ska hanteras och anmälas.

Administrativa bestämmelser för användning av WIS

Senast granskad: 5 maj 2022

Till toppen av sidan