Till innehåll på sidan

Administrativa bestämmelser för WIS

Aktörer som vill använda WIS ska ta del av och följa de administrativa bestämmelserna för WIS. Bestämmelserna beskriver regler och hur WIS får användas.

Av bestämmelserna framgår bland annat:

  • hur ansvar och hantering av personuppgifter och användare fungerar
  • hur förhållandet mellan allmänna handlingar och WIS fungerar
  • hur olika typer av incidenter ska hanteras och anmälas.

Administrativa bestämmelser för användning av WIS

Personuppgiftsbehandling och personuppgiftsansvar

MSB och andra aktörer i WIS har delvis samma syfte och hantering för personuppgifter i WIS. Därför är personuppgiftsansvaret i huvudsak gemensamt.

Det gemensamma personuppgiftsansvaret beskrivs i ett arrangemang som visar roller och förhållanden gentemot registrerade användare. I en bilaga till arrangemanget framgår vilka personuppgiftsbehandlingar som sker i WIS och vilken part som är ansvarig.

Arrangemang gemensamt personuppgiftsansvar i WIS

Senast granskad: 8 november 2022

Till toppen av sidan