Till innehåll på sidan

Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer : vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnen

Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer : vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnen

Detaljer

Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer : vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnen
Publikationsnummer
MSB998–november2016
ISBN-nummer
978-91-7383-661-6
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
100 s. : ill.
Pris
0 kronor
Naturliga omgivningsfaktorer kan påverka säkerheten vid verksamheter som hanterar stora mängder farliga ämnen, s.k. Sevesoverksamheter. Riskbilden vid verksamheter med storskalig kemikaliehantering är ofta omfattande och komplex. MSB:s ambition är att vägledningen ska bidra till att naturliga omgivningsfaktorer kan beaktas på ett mer ändamålsenligt sätt i riskbedömningar som görs vid verksamheter som hanterar farliga ämnen. Rapporten innehåller en översiktlig kunskapssammanställning över naturliga omgivningsfaktorer samt en redovisning av genomförda karteringar, studier och faktaunderlag. Vissa delar har sammanställts och presenterats i en GIS-applikation, en Natech hazard map https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/Naturliga_Omgivningsfaktorer/

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan