Till innehåll på sidan

Utvärdering 2013 av projekt finansierade ur anslag 2:4 Krisberedskap : fyra projekt på temat farliga ämnen

Utvärdering 2013 av projekt finansierade ur anslag 2:4 Krisberedskap : fyra projekt på temat farliga ämnen

Detaljer

Publikationsnummer
MSB648–februari2014
ISBN-nummer
978-91-7383-414-8
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
59 s.
Pris
0 kronor
Projekten ”EpiSam”, ”Zoonossamverkan”, ”Radioaktiva ämnen i livsmedel” och ”Operativa rutiner” har under 2011-2013 finansierats ur regeringens anslag 2:4 Krisberedskap. Projekten har utvärderats av MSB med avseende på om projektens och 2:4-anslagets syfte att stärka samhällets samlade krisberedskapsförmåga har uppnåtts. Utvärderingarna ingår också i MSB:s förstudie för att börja utvärdera projekt finansierade ur anslaget.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan