Till innehåll på sidan

Utvärdering 2013 av projekt finansierade ur anslag 2:4 Krisberedskap : fyra projekt på temat farliga ämnen

Utvärdering 2013 av projekt finansierade ur anslag 2:4 Krisberedskap : fyra projekt på temat farliga ämnen

Detaljer

Utvärdering 2013 av projekt finansierade ur anslag 2:4 Krisberedskap : fyra projekt på temat farliga ämnen
Publikationsnummer
MSB648–februari2014
ISBN-nummer
978-91-7383-414-8
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
59 s.
Pris
0 kronor
Projekten ”EpiSam”, ”Zoonossamverkan”, ”Radioaktiva ämnen i livsmedel” och ”Operativa rutiner” har under 2011-2013 finansierats ur regeringens anslag 2:4 Krisberedskap. Projekten har utvärderats av MSB med avseende på om projektens och 2:4-anslagets syfte att stärka samhällets samlade krisberedskapsförmåga har uppnåtts. Utvärderingarna ingår också i MSB:s förstudie för att börja utvärdera projekt finansierade ur anslaget.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan