Till innehåll på sidan

Frågor och svar om utomhusvarning och VMA

Utomhusvarning och Signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

En del är oroliga för att ljudsändaren inte hörs där de bor. Många kommuner arbetar nu med att se över placering av ljudsändare.
MSB ger stöd till kommuner i hur ljudsändare ska placeras för att nå som många som möjligt.

Frågor och svar om signalen Viktigt meddelande - utomhusvarning

Frågor och svar om viktigt meddelande, VMA, i radio och TV

 • Vad är VMA?

  VMA kallas den information som Sveriges Radio sänder när Utomhusvarningen Viktigt Meddelande ljudit.

 • Hur många riktiga VMA utfärdas i Sverige per år?

  Olyckor och andra händelser som föranleder att Sveriges Radio sänder ett VMA sker med jämna mellanrum. Oftast på grund av brand eller utsläpp av farliga ämnen. Det brukar skickas ut omkring 40 VMA i radio och TV per år över hela Sverige.

 • Jag är hörselskadad, hur får jag veta att det har gått ett larm där jag bor?

  VMA skickas oftast också ut som sms till mobilen om något allvarligt händer i området där du befinner dig. Du behöver inte anmäla dig någonstans för att få dessa sms.

  Det pågår också fler andra arbeten att få fram ett komplement som även är tillgängligt för hörselskadade.

 • Skickas VMA ut som sms?

  Ja, sedan 1 juli 2017 kan du få sms till mobilen om något allvarligt händer i området där du befinner dig. 

 • Vem sköter om utskick av VMA som sms?

  Det är SOS Alarm som skickar ut VMA som SMS.
  Du behöver inte anmäla dig någonstans för att få dessa sms.
  Den som begär VMA bestämmer även över vilket område som  SMS skickas ut till.

  Via mobilnätsoperatörerna bestäms positionen på de mobiltelefoner som befinner sig inom området och ett SMS skickas ut till dessa. SOS Alarm får endast information om hur många mobiltelefoner som befinner sig i området, samt uppföljning om antalet nådda mobiltelefoner. Systemet lagrar inga personuppgifter och all information raderas efter att händelsen är avslutad.

 • Jag fick inget sms vid ett VMA?

  Meddelande i SMS är det samma som läses upp i radio och visas i TV. Nätoperatörerna har inte sina master på samma ställe,  därför kan meddelandet komma ut olika beroende på vilken nätoperatör du har. Placering av nätoperatörernas master är hemliga och kan inte ses av SOS Alarm när de väljer område. Om området är litet kan det vara så att det inte finns någon mast för någon operatör i området då skickas det inte ut något meddelande på denna operatörs mobiltelefoner.

  Det kan också vara så att mobiltelefonen är uppkopplad mot en mast utanför området, fastän du befinner dig inom det, då får du heller inget meddelande eftersom systemet tror att du befinner dig utanför området.

 • Varför testas inte VMA via sms?

  Det går inte att testa informationen via SMS vid kvartalsprov eftersom det då skulle skickas ut ett SMS till alla abonnemang registrerade hos mobiloperatörer i Sverige. Det skulle därmed ställa till problem hos dem.
  Sammanlagt finns det finns cirka 12 miljoner abonnemang hos operatörerna, vilket skulle ta för lång tid att få ut.

 • Varför används inte tekniken Cell broadcasting istället för sms?

  MSB:s förslag på kompletterande system för textmeddelanden är Cell Broadcasting för VMA, som också finns specificerat som standard och ibland kallas för EU-Alert. Både MSB och SOS Alarm har uppvaktat regeringen om ett införande av EU-Alert, men ännu inte fått gehör för detta. Vid ett införande kommer det finnas både EU-Alert och SMS, då de systemen fungerar parallellt med varandra och har olika fördelar.

 • Vid ett VMA ska jag lyssna på radion, men vad händer om radion digitaliseras?

  Sveriges Radio P4 är beredskapskanal, alltså din lokala P4-station. Förslaget med digitalradio har utretts, men för närvarande har regeringen valt att inte gå vidare med det.

Senast granskad: 3 juni 2024

Till toppen av sidan