Till innehåll på sidan

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : handledning för utbildning

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : handledning för utbildning

Detaljer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : handledning för utbildning
Publikationsnummer
MSB983
ISBN-nummer
978-91-7383-689-0
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
61 s. : ill.
Pris
0 kronor
Nu finns ett nytt utbildningsmaterial till stöd för dig som ska planera och genomföra utbildningar i ämnesområden kopplade till Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Materialet är tänkt att användas i olika kunskapshöjande aktiviteter hos aktörer med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional och nationell nivå. Främst i sammanhang där deltagare från flera olika organisationer medverkar, t.ex. på lokala och regionala samverkanskurser med ett brett deltagande från samverkande aktörer. Materialet kan även användas internt i egen organisation.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan