Till innehåll på sidan

Skydda dig mot brand hemma : en analys av riskkommunikationen och dess effekter på människors riskuppfattningar, utvärdering

Skydda dig mot brand hemma : en analys av riskkommunikationen och dess effekter på människors riskuppfattningar, utvärdering

Detaljer

Skydda dig mot brand hemma : en analys av riskkommunikationen och dess effekter på människors riskuppfattningar, utvärdering
Publikationsnummer
MSB1164–februari2018
ISBN-nummer
978-91-7383-796-5
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
50 s. : ill.
Pris
0 kronor
Rapporten utvärderar MSB:s broschyr Skydda dig mot brand hemma. I undersökningen görs en retorisk analys av materialet och ett experiment om inlärning av krisbudskap. Den retoriska analysen visar att det finns flera saker att förenkla och förtydliga i informationsmaterialet. Experimentet ger också viktiga insikter om hur brandinformation kan förbättras.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan