Till innehåll på sidan

Insatsverksamheten 2012

Insatsverksamheten 2012

Detaljer

Insatsverksamheten 2012
Publikationsnummer
MSB517
ISBN-nummer
978-91-7383-313-4
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
31 s. : ill.
Pris
0 kronor
Enligt myndighetens regleringsbrev ska MSB redovisa en sammanfattande analys av omfattning, inriktning och finansiering av under året genomförda insatser till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Redovisningen ska ske i form av en årlig rapport som ska omfatta en sammanfattande analys av insatsernas resultat samt särredovisning av kostnader hänförliga till insatserna i biståndsländer. Denna rapport utgör MSB:s återrapportering utifrån ovanstående uppdrag. Varje verksamhetsområde redovisas separat och nyckelinsatser i verksamheten beskrivs. Därefter redovisas insatsverksamheten i relation till vissa kvalitetshöjande perspektiv. Rapporten avslutas med en statistisk och ekonomisk översikt av verksamheten under 2012.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan