Till innehåll på sidan

Insatsverksamheten 2012

Insatsverksamheten 2012

Detaljer

Publikationsnummer
MSB517
ISBN-nummer
978-91-7383-313-4
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
31 s. : ill.
Pris
0 kronor
Enligt myndighetens regleringsbrev ska MSB redovisa en sammanfattande analys av omfattning, inriktning och finansiering av under året genomförda insatser till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Redovisningen ska ske i form av en årlig rapport som ska omfatta en sammanfattande analys av insatsernas resultat samt särredovisning av kostnader hänförliga till insatserna i biståndsländer. Denna rapport utgör MSB:s återrapportering utifrån ovanstående uppdrag. Varje verksamhetsområde redovisas separat och nyckelinsatser i verksamheten beskrivs. Därefter redovisas insatsverksamheten i relation till vissa kvalitetshöjande perspektiv. Rapporten avslutas med en statistisk och ekonomisk översikt av verksamheten under 2012.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan