Till innehåll på sidan

Samhällets säkerhet : ett studiematerial om Sveriges säkerhet : lärarhandledning

Samhällets säkerhet : ett studiematerial om Sveriges säkerhet : lärarhandledning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0072
ISBN-nummer
978-91-7383-034-8
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
31 s.
Pris
0 kronor
Lärarhandledningen vänder sig till gymnasielärare som
vill undervisa i ämnet säkerhet sett ur olika perspektiv. Handledningen ger
förslag till diskussionsfrågor och tips på aktiviteter kopplade till läromedlet
Samhällets säkerhet som innehåller fyra delar;vOlycksskydd
- Vilka olyckor sker ofta och sker i vår vardag? Krisberedskap - Vad är en kris
och hur fungerar beredskapen i samhället när den inträffar? Försvaret i Sverige
- Hur är det svenska försvaret uppbyggt? Sverige i världen - Vad gör Sverige
för att bidra till stabilitet och säkerhet i närområdet och stärka
internationell fred? Delarna kan användas var för sig och det står läraren
fritt att själv välja vad och hur mycket som är aktuellt för eleverna.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan