Till innehåll på sidan

Totalförsvarsplikt

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

 • Värnplikt i Försvarsmakten. 
 • Civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om. Till exempel inom räddningstjänst, barnomsorg och sjukvård.
 • Allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det kan betyda att man 1) fortsätter på sitt vanliga jobb, 2) tjänstgör enligt särskilt avtal som man kan ha genom medlemskap i en frivillig försvarsorganisation, eller 3) får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Läs mer om aktivering av civilplikten

Frågor och svar om planering av krigsorganisation som arbetsgivare 

Frågor och svar om totalförsvarsplikt

Frågor och svar om allmän tjänsteplikt

 • Vad är allmän tjänsteplikt?

  Allmän tjänsteplikt är en form av totalförsvarsplikt (se fråga ”Vad är totalförsvarsplikt?” ovan). När det råder höjd beredskap får regeringen föreskriva om allmän tjänsteplikt, om det behövs för att verksamheter som är av särskild vikt för totalförsvaret skall kunna upprätthållas. Den allmänna tjänsteplikten fullgörs genom att den totalförsvarspliktige:

  1. Kvarstår i sin anställning eller fullföljer ett uppdrag,
  2. tjänstgör enligt avtal om frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret, eller
  3. utför arbete som anvisas honom eller henne av den myndighet som regeringen bestämmer (Arbetsförmedlingen).

  Regeringen kan föreskriva om allmän tjänsteplikt för en viss del av landet eller för en viss verksamhet. För att allmän tjänsteplikt det ska gälla på individnivå krävs därutöver ett beslut som omfattar individen. Statliga myndigheter fattar beslut om allmän tjänsteplikt för sina egna verksamheter, och för övriga aktörer är det Arbetsförmedlingen som fattar sådana beslut (med undantag av företag som regleras av Riksbanken). Beslut om allmän tjänsteplikt innebär att tjänstgöringsskyldigheten skärps. Man kan dömas till böter eller fängelse om man bryter mot den, och man får inte säga upp sig.

 • När gäller allmän tjänsteplikt?

  Allmän tjänsteplikt gäller endast om regeringen beslutat om höjd beredskap och aktivering om allmän tjänsteplikt.

 • Hur vet man ifall man är skyldig att fortsätta gå till sitt arbete även under höjd beredskap?

  Följande förutsättningar ska vara uppfyllda:
  1. Det ska råda höjd beredskap.
  2. Regeringen ska ha beslutat om allmän tjänsteplikt.
  3. Arbetsgivaren (statliga myndigheter) eller Arbetsförmedlingen (övriga) beslutar därefter vilka arbetstagare som ska omfattas av den allmänna tjänsteplikten. Vidare har arbetsgivaren en skyldighet att informera de anställda som omfattas av den allmänna tjänsteplikten.

 • Vad innebär den allmänna tjänsteplikten för arbetstagaren?

  Det innebär att arbetstagaren under höjd beredskap ska kvarstå i sin anställning och att arbetstagaren inte kan säga upp sig när höjd beredskap råder.

Senast granskad: 16 mars 2022

Till toppen av sidan