Till innehåll på sidan

Skydd mot informationspåverkan - tillämpningskurs

Kursen syftar till att utveckla deltagens förmåga att, i den egna organisationen, analysera och rapportera otillbörlig informationspåverkan. Detta för att bidra till ett starkt totalförsvar och motståndskraft mot påverkanskampanjer från främmande makt.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer med en roll inom totalförsvaret eller som arbetar inom organisationer som riskerar att skadas av otillbörlig informationspåverkan. Exempel på organisationer kan vara centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, frivilliga försvarsorganisationer eller ideella organisationer som arbetar med samhällets skyddsvärden. Deltagare på kursen kan t.ex. vara kommunikationsstrateger, kommunikatörer, beredskapshandläggare, analytiker, lärare, säkerhetssamordnare, IT-stöd, chefer, politiker eller förtroendevalda.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen behöver deltagaren ha slutfört grundkurs för skydd mot informationspåverkan och fått ett kursintyg.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva. Om måltider erbjuds är vegetarisk kost bokad till samtliga deltagare. Alternativ kost anmäls via Utbildningsportalen.

Tillfällen

Nätbaserat tillfälle: Tillämpningskursen genomförs den 23 april och 24 april, kl. 0945-1500, båda dagarna på Zoom.

Antal platser: 25.

Sista anmälningsdag: 15 april.

Antagningsbesked: Tidigast den 16 april.

Frågor om kursen: utbildning@mpf.se  


Nästa kurstillfälle
är preliminärt planerat till november 2024 i Stockholm

Mer information om Myndigheten för psykologiskt försvar: https://www.mpf.se/

Bakgrund

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) vill med denna kurs utveckla kunskaper och skapa medvetenhet för berörda aktörer inom området.

Om utbildningen

Under kursen får du tillämpa en metod, inklusive analysverktyg, för att kunna analysera om något tyder på otillbörlig informationspåverkan från främmande makt samt kunna sammanfatta en rapport och känna till rapporteringsvägar vid upptäckt av otillbörlig informationspåverkan.

Denna kursplan nedan togs fram under hösten 2021 utav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I samband med att Myndigheten för psykologiskt försvar bildades och tog över uppdraget så ägs kursplanerna av Myndigheten för psykologiskt försvar sedan 1/1 2022. Nya kursplaner ska upprättas och är under arbete. Frågor gällande innehåll och genomförande av kurserna ställs till Myndigheten för psykologiskt försvar.

Kursplan Tillämpningskurs för skydd mot informationspåverkan

Läs mer om psykologiskt försvar:

Uppdraget - Myndigheten för psykologiskt försvar:www.mpf.se

Kursanmälan

Anmälan görs via MSB:s webbplats.

Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Upplägg och omfattning

Före kursen behöver deltagarna slutfört Grundkurs för skydd mot informationspåverkan och fått ett kursintyg.

Tillämpningskursen omfattar åtta timmars lärarledd utbildning. I kursen ingår en avslutande skriftlig individuell uppgift som lämnas in en vecka efter den lärarledda utbildningen avslutas. Den bedöms ta två timmar att slutföra.

Kursen genomförs bland annat med aktivt samarbetslärande genom gruppdiskussioner och redovisningar.

Urval

MPF förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda utifrån aktörernas roll för totalförsvaret och en relevant fördelning av aktörer. Vi förbehåller oss även rätten att göra ett urval för en jämn fördelning av deltagare utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Inställd kurs

Kursen kan komma att ställas in vid för få anmälningar.

Senast granskad: 17 oktober 2022

Till toppen av sidan