Till innehåll på sidan

Ersättningar

MSB förmedlar i vissa fall stöd och statlig ersättning för arbete med krisberedskap och för vissa räddningsinsatser. Det kan även handla om att förebygga naturolyckor.

Krisberedskap

Anslag 2:4 Krisberedskap omfattar cirka en miljard kronor. En del av dessa fördelas till kommuner, regioner, myndigheter, länsstyrelser samt frivilliga försvarsorganisationer för att stärka den samlade krisberedskapen i samhället.

Räddningstjänst

En kommun som haft en kostsam räddningsinsats eller haft kostnader för räddningstjänst eller sanering vid oljeutsläpp eller andra skadliga ämnen har rätt till ersättning av staten.

Naturolyckor

Har din kommun bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning? Då har kommunen möjlighet att söka statligt bidrag till förebyggande åtgärder.

Senast granskad: 19 mars 2019

Till toppen av sidan