Till innehåll på sidan

Blåljusgemensamma utbildningsmoduler

Parallellt med de grundläggande aktiviteterna, som kunskapsöversikten och kartläggning om utbildningssamverkan i Sverige i dag, har projektarbetet på det mer praktiska planet lett till utvecklandet av tre blåljusgemensamma utbildningsmoduler.

Utbildningsmoduler

Två av utbildningsmodulerna, pågående dödligt våld och hot mot blåljus, baseras på MSB:s nationella vägledningar. Den tredje modulen behandlar grundläggande kunskaper om blåljusorganisationer, såsom styrande lagar och ansvarsområden.

Utvärdering av modul räddningstjänst för Emergo Train System

Hot och våld mot blåljuspersonal

Faktablad UtbildningsmodulVägledning: Hot och våld mot blåljuspersonal

Pågående dödligt våld (PDV) i publik miljö

FaktabladUtbildningsmodulVägledning - samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö

Samverkan bas

Projektet tog fram en process för att skapa blåljusgemensamma utbildningsmoduler som baserar sig på MSB:s vägledningar. I den så kallade BlåljUS-fabriken ingår följande områden: lagar, arbetsstruktur, organisation och ansvarsområden. De utgör grundstrukturen för valfri utbildning, och processen kan tillämpas på annat utgångsmaterial än vägledningar; tanken är att olika typer av utredningar, statistiskt underlag och rapporter kan utgöra grunder för framtagning av en utbildningsmodul.

FaktabladUtbildningsmodulRapport Blåljus samverkan

Samverkansmodell

I projektet togs även en samverkansmodell fram. Den beskriver hur blåljus kan samverka i skadeområde.

Samverkansmodellen behandlar områdena samlad lägesbild, målbild, inriktning och omfall. Genomgång av samverkansmodellen i detalj finns i modulen Samverkan, där ett av lärandemålen är att studenten ska förstå att modellen är cyklisk och en händelse kan ändras under tiden den pågår, och i rapporten Blåljus: Samverkan.

Senast granskad: 3 november 2022

Till toppen av sidan