Till innehåll på sidan

Om MSB på finska

Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusvirasto (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) tukee yhteiskunnan valmiuksia onnettomuuksien, kriisitilanteiden ja sotatilanteen varalta. Virastoa johtaa hallituksen nimittämä pääjohtaja. Virastolla on noin 1 200 työntekijää Karlstadissa, Kristinehamnissa, Tukholmassa, Sandössä, Revingessä ja Rosersbergissä.

MSB käsittelee erityisesti pelastuspalveluihin, onnettomuuksien ehkäisyyn, kriisivalmiuteen, kansalaisvastuuseen, kyberturvallisuuteen ja tietoliikenteen suojaamiseen liittyviä kysymyksiä. Käsittelemme myös kriisejä, joihin liittyy ja jotka edellyttävät kansainvälisiä toimia. MSB on valmiudessa vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä, jotta voimme toimia heti, jos jotakin tapahtuu kotimaassa tai maailmalla.

Tehtävämme onnistuminen edellyttää yhteistyötä muiden tahojen – kuntien, maakuntien, lääninhallitusten, viranomaisten, järjestöjen ja yksittäisten ihmisten – kanssa. Kaikilla on omat vastuualueensa, ja ohjaamme heitä ja tarjoamme heille tukea tarvittaessa. Tämä tapahtuu koulutuksen, harjoitusten, neuvonnan, säädösten ja taloudellisen tuen kautta.

MSB keskittyy yhteiskunnan riskien ja haavoittuvuuksien vähentämiseen. Siksi kartoitamme mahdollisia tapahtumia ja pyrimme ehkäisemään niitä. Kehitämme, vahvistamme, koordinoimme ja ohjaamme yhteiskunnan valmiuksia käsitellä mahdollisesti toteutuvia uhkia. Tarvittavan yleiskuvan muodostamme esimerkiksi kokoamalla yhteen kansalliset tilannekuvat. Joskus voimme tarvita lisävahvistuksia esimerkiksi helikopterien tai asiantuntijatuen muodossa. Sen varalta MSB:llä on erilaisia lisäresursseja ja mahdollisuuksia materiaali- ja henkilöstövahvistusten käyttöön.

Lisäksi MSB panostaa ihmishenkien pelastamiseen ja hätää lievittäviin toimenpiteisiin maailman kriisipesäkkeissä ja sodan runtelemissa maissa sekä muiden maiden kriisinehkäisykykyjen kehittämiseen.

Koska yksi tapahtuma vaikuttaa moniin tahoihin, kommunikaatio on keskeisessä asemassa. Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni saa tarvitsemansa tiedot. Keinoina käytämme esimerkiksi erilaisia verkkosivustoja ja sosiaalisen median kanavia, minkä lisäksi pyrimme olemaan perinteisten tiedotusvälineiden käytettävissä. Lisäksi käytössämme on eri viranomaisten verkosto, jonka kautta voimme koordinoida omaa panostamme.

Onnettomuuksien ja kriisitilanteiden jälkeen on tärkeää selvittää, mitä tarkkaan ottaen on tapahtunut ja mitä tapahtumasta voi oppia. MSB:n tähän käyttämiä keinoja ovat esimerkiksi tutkimus, tilastointi ja arviointi.

Senast granskad: 21 mars 2024

Till toppen av sidan