Till innehåll på sidan

Avveckling eller tillfällig begränsning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om ifall ett skyddsrum kan avvecklas. För att det ska tillåtas måste det finnas särskilda skäl. Här kan du läsa mer om hur ansökan om avveckling går till.

Ansökan om avveckling

Gör så här om du vill ansöka om avveckling av ett skyddsrum:

  1. Fyll i blanketten Ansökan om avveckling av skyddsrum, i datorn och skriv även under i datorn.
  2. Se till att de bilagor som efterfrågas i blanketten finns.

Skicka blanketten och bilagor till e-postadressen skyddsrum@msb.se. MSB bereder ansökan och fattar beslut. Det skickas till fastighetsägaren med post.

När avvecklingsbesiktningen är gjord utfärdar MSB också ett bevis på avvecklingen. MSB tar inte ut någon avvecklingsavgift men kostnader kan, i de fall avveckling av skyddsrum har medgivits, förekomma för avrustning av skyddsrumsfunktionen. Dessutom ska en certifierad skyddsrumssakkunnig utföra en avvecklingsbesiktning. Den kostnaden står fastighetsägaren för.

Ansökan om avveckling eller begränsning av skyddsrumsfunktion

Att göra vid avveckling

Om MSB tillåter att skyddsrummet får avvecklas, ansvarar fastighetsägaren för att ta bort all skyddsutrustning från skyddsrummet. Skylten SKYDDSRUM ska också tas bort. En certifierad skyddsrumssakkunnig måste även göra en avvecklingsbesiktning om hela skyddsrummet ska avvecklas. Avvecklingsbesiktningen bekostas av fastighetsägaren.

Huvudprinciper för förvaltning av skyddsrumsbeståndet finns i avsnitt 9:31 i handboken SR 24. Läs mer på sidan skyddsrumsföreskrifter och handböcker.

Tillfällig begränsning

Det som tidigare benämndes ersättningsskyddsrum har ersatts med förfarandet Tillfällig begränsning av skyddsrumsfunktionen. Detta för att man ska kunna stänga av ett skyddsrum, exempelvis under tiden som fastighetens renoveras eller byggs om. För att ett sådant beslut ska kunna tas av MSB, måste det finnas en skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet kontrakterad för projektet. Det ska också finnas en antagen projekttidplan. När det gäller kvalitetssäkring under och efter byggtid följs rutiner enligt 9:33 i handboken SR 24.

Senast granskad: 30 april 2024

Till toppen av sidan