Till innehåll på sidan

Krisberedskap & civilt försvar

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Ansvaret för dessa uppgifter delas mellan ett stort antal offentliga och privata aktörer som myndigheter, kommuner, regioner och företag.

Du som arbetar med krisberedskap och civilt försvar kan på dessa webbsidor hitta många olika former av stöd i ditt arbete i form av till exempel inriktningar, planeringsunderlag, samverkansformer och vägledningar.

Privatperson och krisberedskap

Är du privatperson och vill veta vad du kan göra för att förbereda dig inför en kris? Då kan du läsa mer på våra sidor på dinsäkerhet.se. 

För dig som är privatperson finns praktisk information på dinsäkerhet.se

Webbutbildningar

För dig som vill öka din kunskap på området har MSB webbutbildningar,  till exempel om totalförsvar eller om hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.

MSB:s webbutbildningar

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan